załóż konto zapomniałeś hasła?
Dzisiaj jest: 26 listopada 2015 , imieniny: Leona, Leonarda, Lesławy

Dodatkowe roczne wynagrodzenie - urlop wychowawczy
28 stycznia 2011

Przesyłam zapytanie dotyczące pracownicy i proszę o ustalenie czy należy się jej dodatkowe roczne wynagrodzenie za rok 2010 płatne w 2011, czy nie?

Oto zestawienie jej nieobecności, w ciągu roku 2010. Pracownica korzystała z:

 04 i 07 styczeń 2010r. (urlop wypoczynkowy - 2 dni),

 18 i 20 styczeń 2010r. (art. 188 k.p. opieka na dziecko),

 22 i 29 styczeń 2010r. (urlop wypoczynkowy - 2 dni),

 05 luty 2010r. (urlop wypoczynkowy - 1 dzień),

 15 luty 2010r. - 1 marzec 2010 (L-4 100% ciąża),

 

23 marzec 2010r.-26 maj 2010r. (L-4 100% ciąża),

 27 maj 2010r - 08 czerwiec 2010r. (urlop wypoczynkowy 8 dni),

 09 czerwiec 2010r.-14 czerwiec 2010r.  (L-4 100%),

 15 czerwiec 2010r. do 1 listopad 2010r. (urlop macierzyński)

 02 listopad do 15 listopad  2010r. (urlop dodatkowy macierzyński),

 16 listopad 2010r.-06 grudnia 2010r. (urlop wypoczynkowy),

 07 grudzień 2010r. -31 grudnia 2010r. (urlop wychowawczy).

Nadmieniam, iż nasz radca prawny twierdzi, że się nie należy 13-tka gdyż przebywanie na urlopie wychowawczym nie było jedyną przyczyną dla, której pracownica nie mogła przepracować połowy roku. I tak też poszło do obliczeń.

Ustawa z 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) przewiduje trzy różne sytuacje, w których wymaga się od pracownika spełnienia ustawowo określonych przesłanek.
 

Po pierwsze

Przepracowanie przez pracownika całego roku kalendarzowego uprawnia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości, czyli 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie.

Po drugie

Dodatkowe roczne wynagrodzenie obliczone zostanie proporcjonalnie do okresu przepracowanego przez pracownika, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, ale okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Nie ma istotnego znaczenia z jakich powodów pracownik nie przepracował całego roku, jeżeli udowodni, że przepracował minimum określone ustawą, czyli 6 miesięcy.

Po trzecie

Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadku korzystania m.in.  z urlopu wychowawczego (art. 2 ust. 3 pkt 6 lit. a). Powyższa sytuacja oznacza, że niezależnie od tego jaki był faktyczny okres przepracowany przez pracownika w roku 2010, skorzystanie przez niego z urlopu wychowawczego uprawniać będzie do otrzymania dodatkowego rocznego wynagrodzenia obliczonego proporcjonalnie do okresu przepracowanego w ciągu całego roku kalendarzowego.

Dla porównania wskazać należy inną, a za razem szczególną okoliczność uprawniającą pracownika do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na długość świadczonej pracy. Dotyczyć to może np. przejście pracownika na emeryturę albo rentę z tytułu niezdolności do pracy (art. 2 ust.3 pkt 4 lit. a).

Przykład

W dniu 31 marca 2010r. pracownik rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Przepracowanie przez pracownika tylko 3 miesięcy w roku 2010 uprawnia go do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia obliczonego od wynagrodzenia otrzymanego po dniu 31 grudnia 2009r. Nie można pracownikowi postawić dodatkowego warunku umożliwiającego wypłacenie świadczenia, aby przechodził na emeryturę w takim czasie, że łączny czas przepracowany w roku 2010 wynosił co najmniej 6 miesięcy

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w stosunku do pracownika, który podjął pracę na podstawie wyboru lub powołania (art. 2 ust. 3 pkt 5 lit. b).  Taka sytuacja mieć będzie miejsce przy liczeniu dodatkowego rocznego wynagrodzenia za rok 2011 zważywszy na wybory do jednostek samorządowych jesienią 2010r.

Przykład

Pracownik został powołany na stanowisko z dniem 1 października 2010r. przepracował do 31 grudnia 2010r. jednie 3 miesiące. Nie ma to jednak żadnego znaczenia w zakresie uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia. Pracownik otrzyma wynagrodzenie dodatkowe obliczone proporcjonalnie za czas przepracowany. Przepis zwalnia pracownika od wymogu przepracowania co najmniej 6 miesięcy.

Jak można zauważyć ustawodawca przepisem art. 2 ust. 3 zwalnia pracowników z wykazania przepracowania co najmniej 6 miesięcy.

Należy zauważyć, że przepis art. 2 ust 3 powyższej ustawy reguluje przypadki, w których nie wymaga się od  pracownika przepracowania co najmniej 6 miesięcy. Istotne natomiast jest to, aby wystąpiła jedna z okoliczności wymienionych w powyższym przepisie. Przepisy nie stawiają pracownikowi dodatkowego warunku, aby np. pracownik korzystający z urlopu wychowawczego korzystał z niego przez okres co najmniej 6 miesięcy, lub też aby obok urlopu wychowawczego wystąpił okres przepracowany, co łącznie z urlopem wychowawczym powodowałoby przepracowania co najmniej 6 miesięcy. Odmienna interpretacja przepisów wprowadzałaby dodatkowy warunek, którego przepisy nie przewidują.

Przykład:

Jeżeli pracownik w roku 2010 korzystał z urlopu wychowawczego przez cały rok kalendarzowy, to nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia, gdyż prawdopodobnie nie otrzymał wynagrodzenia za pracę.

Przykład:

Jeżeli pracownik korzystał z urlopu wychowawczego w okresie 1 kwietnia – 31 grudnia 2010r. to uprawniony jest do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia obliczonego proporcjonalnie do okresu przepracowanego.

Przykład:

Jeżeli pracownik korzystał z urlopu wychowawczego w okresie 15 września – 31 grudnia 2010r. pracodawca obowiązany jest wypłacić dodatkowe wynagrodzenie za czas faktycznie przepracowany.

Przykład:

Jeżeli pracownik w okresie 1 stycznia - 18 sierpnia 2010r. korzystał z prawa do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, z zasiłku macierzyńskiego oraz 36 dniowego urlopu wypoczynkowego (10 dni zaległego oraz 26 dni bieżącego) oraz od dnia 19 sierpnia 2010r. z urlopu wychowawczego do końca 2010, pracodawca obowiązany jest do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia, gdyż pracownik w 2010r. korzystał z urlopu wychowawczego. Sam fakt korzystania z takiego urlopu uprawnia pracownika do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia.

W postawionym na wstępie pytaniu pracownica w roku 2010 poza urlopem wychowawczym...

To jest jedynie część artykułu. Do obejrzenia całości należy się zalogować lub założyć konto.


logowanie załóż konto
Autor: Administrator dodano: 28 stycznia 2011 01:00
Podobne artykuły
Polecamy
Zakopiańskie apartamenty

Apartamenty w Zakopanem.
Jesień 2015 - wolne terminy.
Apartamenty położone przy Rondzie Kuźnickim.

czytaj całość

Ekspert radzi

Słowa Ustawy

Zapraszamy na stronę internetową, na której znajdziecie Państwo wiele interesujących wyjaśnień oraz opinie sporządzane przez Biuro Prawne Stanisławscy. Wszystkie publikowane opinie, nie stanowią przepisów prawa, ale mogą wyjaśnić wiele wątpliwości przy ich stosowaniu.Newsletter

Zawsze aktualne informacje prosto na Twoją skrzynkę! Podaj swój e-mail i zapisz się na subskrypcję bezpłatnych porad.

Ekspert radzi

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1981 - 1990 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy OIP w Łodzi. Od 1989r. partner zarządzający w BP Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań prawnych. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym.


więcej

Masz problem?
Pytaj prawnika!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00 pod numerem telefonu:
tel 42/617 00 78
fax 42/ 617 00 79

lub napisz do nas na:
biuro@literaprawa.pl

Zaistniej w sieci!
Zaistniej w sieci!Ubezpieczenia społeczne

stat4u

Strona główna / Opinie / Kadry / Wynagrodzenia / ZUS / Szkolenia / Reklama / Regulamin / Kontakt