załóż konto zapomniałeś hasła?
Dzisiaj jest: 27 listopada 2015 , imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana

Czy zaliczyć okres pracy jako domownik w gospodarstwie rolnym pomimo niepłacenia składek na ubezpieczenie społeczne
21 czerwca 2011

Mam problem, ponieważ zakład pracy nie chce zaliczyć pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy.  Nadmieniam, iż główny problem tkwi w tym, że jako domownik nie miałam ubezpieczenia społecznego, 16 lat ukończyłam 15.10.1990r.

Pytanie: czy obowiązuje mnie ubezpieczenie w myśl ustawy z 20 grudnia 1990r.?

Praca wykonywana w indywidualnym gospodarstwie rolnym, jako okres zaliczany, podlega wliczeniu do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabywanie prawa do wielu świadczeń pracowniczych.

Świadczenia pracownicze zależą od długości ogólnego okresu zatrudnienia, np. wymiar urlopu wypoczynkowego, a niekiedy od okresu zatrudnienia jedynie u aktualnego pracodawcy, np. wysokość odprawy pośmiertnej, długość okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas nie określony.

Okres wykonywania pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym nie jest okresem zatrudnienia, jednakże z mocy ustawy z 20 lipca 1990r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. Nr 54, poz. 310), zwanej dalej „ustawą”, traktowany jest na równi z okresem zatrudnienia.

Należy zauważyć jednak, że nie zawsze praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym będzie zaliczona do pracowniczego stażu pracy. Ustawa w art. 1 gwarantuje pracownikowi zaliczenie okresu wykonywania pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, jeżeli przepisy prawa, przepisy układu zbiorowego pracy oraz przepisy w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują zaliczenie okresów pracy w innych zakładach pracy. Wynika z tego, że w przypadku ustalania prawa np. do dodatku za wysługę lat z uwzględnieniem jedynie zatrudnienia u aktualnego pracodawcy, okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, nie zostanie pracownikowi zaliczony. Zmiana pracodawcy, a jednocześnie przepisów wewnątrzzakładowych, może spowodować, że w kolejnym zatrudnieniu okres ten zostanie pracownikowi zaliczony.

Pracownik musi spełniać warunki określone ustawą, gdyż zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do ogólnego stażu pracy jest możliwe tylko w trzech przypadkach, o których stanowi art. 1 ustawy.

Do pracowniczego stażu wliczana jest praca w gospodarstwie rolnym polegająca na prowadzeniu indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka.

Zalicza się również przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem.

Wliczane do stażu pracy są również przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Z przedstawionego pytania wynika, że problem dotyczy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym po 31 grudnia 1982r., na co wskazuje data ukończenia 16 roku życia („15 października 1990r.”).

Warunkiem zaliczenia pracy po dniu 31 grudnia 1982r. jest  to, aby praca była wykonywana w charakterze „domownika” w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, czyli ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.).

Za domownika uważa się osobę bliską rolnikowi, która:

a)        ukończyła 16 lat,

b)        pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

c)         stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy;

Ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje rolników i pracujących z nimi domowników. Ubezpieczeniu społecznemu podlega się z mocy ustawy lub na wniosek. Składki za każdego ubezpieczonego obowiązany jest opłacać rolnik.

Ubezpieczeniu społecznemu z mocy ustawy podlega rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych przekraczających 1 ha przeliczeniowy lub działy specjalne, oraz domownik rolnika, który spełnia wskazane normy obszarowe, jeżeli ten rolnik lub domownik nie jest objęty innym ubezpieczeniem społecznym lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa doświadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 37 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik obowiązany jest bez wezwania w ciągu 14 dni zgłosić KRUS osoby, które obowiązkowo objęte są ubezpieczeniem społecznym, w tym oczywiście „domownika”.

Przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym domniemywa się, że osoba bliska rolnikowi wykonuje pracę w gospodarstwie rolnym stale i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy – jeżeli okoliczność ta została stwierdzona zgodnym oświadczeniem rolnika i tej osoby.

Fakt niezgłoszenia przez rolnika do ubezpieczenia domownika spełniającego warunki, o których mowa w art. 6 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników... 

To jest jedynie część artykułu. Do obejrzenia całości należy się zalogować lub założyć konto.


logowanie załóż konto
Autor: Administrator dodano: 21 czerwca 2011 01:00
Podobne artykuły
Polecamy
Zakopiańskie apartamenty

Apartamenty w Zakopanem.
Jesień 2015 - wolne terminy.
Apartamenty położone przy Rondzie Kuźnickim.

czytaj całość

Ekspert radzi

Słowa Ustawy

Zapraszamy na stronę internetową, na której znajdziecie Państwo wiele interesujących wyjaśnień oraz opinie sporządzane przez Biuro Prawne Stanisławscy. Wszystkie publikowane opinie, nie stanowią przepisów prawa, ale mogą wyjaśnić wiele wątpliwości przy ich stosowaniu.Newsletter

Zawsze aktualne informacje prosto na Twoją skrzynkę! Podaj swój e-mail i zapisz się na subskrypcję bezpłatnych porad.

Ekspert radzi

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1981 - 1990 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy OIP w Łodzi. Od 1989r. partner zarządzający w BP Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań prawnych. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym.


więcej

Masz problem?
Pytaj prawnika!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00 pod numerem telefonu:
tel 42/617 00 78
fax 42/ 617 00 79

lub napisz do nas na:
biuro@literaprawa.pl

Zaistniej w sieci!
Zaistniej w sieci!
stat4u

Strona główna / Opinie / Kadry / Wynagrodzenia / ZUS / Szkolenia / Reklama / Regulamin / Kontakt